Chiều ngày 8/6/2016.Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ đặc mệnh toàn quyền Liên Bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov.


Tên album
Chiều ngày 8/6/2016.Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ đặc mệnh toàn quyền Liên Bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
08/06/2016 3:32:49 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ đặc mệnh toàn quyền Liên Bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov..Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/06/2016 03:34:50 CH

Dung lượng: 2,12MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ đặc mệnh toàn quyền Liên Bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov..Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/06/2016 03:34:50 CH

Dung lượng: 2,80MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ đặc mệnh toàn quyền Liên Bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov..Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/06/2016 03:34:50 CH

Dung lượng: 2,70MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ đặc mệnh toàn quyền Liên Bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov..Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/06/2016 03:34:50 CH

Dung lượng: 2,79MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ đặc mệnh toàn quyền Liên Bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov..Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/06/2016 03:34:50 CH

Dung lượng: 2,76MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ đặc mệnh toàn quyền Liên Bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov..Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/06/2016 03:34:50 CH

Dung lượng: 2,71MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất