Chiều ngày 7/6/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn Đại biểu Người có công với cách mạng và nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học DIOXIN Tỉnh Quảng Nam.


Tên album
Chiều ngày 7/6/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn Đại biểu Người có công với cách mạng và nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học DIOXIN Tỉnh Quảng Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/06/2016 4:21:58 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn Đại biểu Người có công với cách mạng và nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học DIOXIN Tỉnh Quảng Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/06/2016 04:25:19 CH

Dung lượng: 2,41MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn Đại biểu Người có công với cách mạng và nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học DIOXIN Tỉnh Quảng Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/06/2016 04:25:19 CH

Dung lượng: 2,37MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn Đại biểu Người có công với cách mạng và nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học DIOXIN Tỉnh Quảng Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/06/2016 04:25:19 CH

Dung lượng: 2,55MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn Đại biểu Người có công với cách mạng và nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học DIOXIN Tỉnh Quảng Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/06/2016 04:25:19 CH

Dung lượng: 2,26MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn Đại biểu Người có công với cách mạng và nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học DIOXIN Tỉnh Quảng Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/06/2016 04:25:19 CH

Dung lượng: 2,48MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn Đại biểu Người có công với cách mạng và nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học DIOXIN Tỉnh Quảng Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/06/2016 04:25:19 CH

Dung lượng: 2,69MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất