Sáng ngày 7/6/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bà Victoria Kwawa Giám đốc Quốc gia ngân hàng thế giới tại Việt Nam.


Tên album
Sáng ngày 7/6/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bà Victoria Kwawa Giám đốc Quốc gia ngân hàng thế giới tại Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/06/2016 4:17:03 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bà Victoria Kwawa Giám đốc Quốc gia ngân hàng thế giới tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/06/2016 04:18:51 CH

Dung lượng: 2,64MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bà Victoria Kwawa Giám đốc Quốc gia ngân hàng thế giới tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/06/2016 04:18:51 CH

Dung lượng: 2,40MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bà Victoria Kwawa Giám đốc Quốc gia ngân hàng thế giới tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/06/2016 04:18:51 CH

Dung lượng: 2,53MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bà Victoria Kwawa Giám đốc Quốc gia ngân hàng thế giới tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/06/2016 04:18:51 CH

Dung lượng: 3,08MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bà Victoria Kwawa Giám đốc Quốc gia ngân hàng thế giới tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/06/2016 04:18:51 CH

Dung lượng: 2,77MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bà Victoria Kwawa Giám đốc Quốc gia ngân hàng thế giới tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/06/2016 04:18:51 CH

Dung lượng: 3,18MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất