Chiều ngày 3/6/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Đõ Bá Tỵ tiếp Đoàn Đại biểu dự chương trình"Tổ quốc nhìn từ biển" do Báo Đại biểu nhân dân tổ chức.


Tên album
Chiều ngày 3/6/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Đõ Bá Tỵ tiếp Đoàn Đại biểu dự chương trình"Tổ quốc nhìn từ biển" do Báo Đại biểu nhân dân tổ chức.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
03/06/2016 4:45:41 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Đõ Bá Tỵ tiếp Đoàn Đại biểu dự chương trình"Tổ quốc nhìn từ biển" do Báo Đại biểu nhân dân tổ chức.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/06/2016 04:58:51 CH

Dung lượng: 3,03MB

Tải ảnh gốc

Tổng biên tập Báo Đại biểu nhân dân phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/06/2016 04:58:51 CH

Dung lượng: 878,61kB

Tải ảnh gốc

Thiếu tướng Bùi Trung Dũng Bộ tư lệnh cảnh sát biển phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/06/2016 04:58:51 CH

Dung lượng: 1,54MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đõ Bá Tỵ tiếp Đoàn Đại biểu dự chương trình"Tổ quốc nhìn từ biển" do Báo Đại biểu nhân dân tổ chức.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/06/2016 04:58:51 CH

Dung lượng: 3,04MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đõ Bá Tỵ tiếp Đoàn Đại biểu dự chương trình"Tổ quốc nhìn từ biển" do Báo Đại biểu nhân dân tổ chức.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/06/2016 04:58:51 CH

Dung lượng: 3,84MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đõ Bá Tỵ tiếp Đoàn Đại biểu dự chương trình"Tổ quốc nhìn từ biển" do Báo Đại biểu nhân dân tổ chức.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/06/2016 04:58:51 CH

Dung lượng: 2,23MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất