Chiều ngày 27/5/2016.Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đại diện chương trình phát triển của LHQ tại Việt Nam,Bà PratipHa MehTa.


Tên album
Chiều ngày 27/5/2016.Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đại diện chương trình phát triển của LHQ tại Việt Nam,Bà PratipHa MehTa.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
31/05/2016 9:52:47 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đại diện chương trình phát triển của LHQ tại Việt Nam,Bà PratipHa MehTa.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/05/2016 09:54:46 SA

Dung lượng: 1,42MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đại diện chương trình phát triển của LHQ tại Việt Nam,Bà PratipHa MehTa.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/05/2016 09:54:46 SA

Dung lượng: 3,16MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đại diện chương trình phát triển của LHQ tại Việt Nam,Bà PratipHa MehTa.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/05/2016 09:54:46 SA

Dung lượng: 2,80MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đại diện chương trình phát triển của LHQ tại Việt Nam,Bà PratipHa MehTa.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/05/2016 09:54:46 SA

Dung lượng: 1,65MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đại diện chương trình phát triển của LHQ tại Việt Nam,Bà PratipHa MehTa.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/05/2016 09:54:46 SA

Dung lượng: 1,97MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đại diện chương trình phát triển của LHQ tại Việt Nam,Bà PratipHa MehTa.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/05/2016 09:54:46 SA

Dung lượng: 2,29MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất