Chiều ngày 24/5/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Ôxtrâylia tại Việt Nam, ngài Bill Tweddell .


Tên album
Chiều ngày 24/5/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Ôxtrâylia tại Việt Nam, ngài Bill Tweddell .
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/05/2016 8:54:22 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Ôxtrâylia tại Việt Nam, ngài Bill Tweddell .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/05/2016 08:58:22 CH

Dung lượng: 1,70MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Ôxtrâylia tại Việt Nam, ngài Bill Tweddell .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/05/2016 08:58:22 CH

Dung lượng: 2,70MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Ôxtrâylia tại Việt Nam, ngài Bill Tweddell .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/05/2016 08:58:22 CH

Dung lượng: 2,24MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Ôxtrâylia tại Việt Nam, ngài Bill Tweddell .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/05/2016 08:58:22 CH

Dung lượng: 3,85MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Ôxtrâylia tại Việt Nam, ngài Bill Tweddell .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/05/2016 08:58:22 CH

Dung lượng: 1,95MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Ôxtrâylia tại Việt Nam, ngài Bill Tweddell .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/05/2016 08:58:22 CH

Dung lượng: 3,14MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất