Chiều ngày 20/5/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đại Sứ Vương Quốc Anh tại Việt Nam ông Giles Lever .Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT


Tên album
Chiều ngày 20/5/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đại Sứ Vương Quốc Anh tại Việt Nam ông Giles Lever .Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/05/2016 9:11:22 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đại Sứ Vương Quốc Anh tại Việt Nam ông Giles Lever .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/05/2016 09:14:12 CH

Dung lượng: 1,51MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đại Sứ Vương Quốc Anh tại Việt Nam ông Giles Lever .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/05/2016 09:14:12 CH

Dung lượng: 1,46MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đại Sứ Vương Quốc Anh tại Việt Nam ông Giles Lever .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/05/2016 09:14:12 CH

Dung lượng: 1,77MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đại Sứ Vương Quốc Anh tại Việt Nam ông Giles Lever .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/05/2016 09:14:12 CH

Dung lượng: 2,94MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đại Sứ Vương Quốc Anh tại Việt Nam ông Giles Lever .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/05/2016 09:14:12 CH

Dung lượng: 1,80MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đại Sứ Vương Quốc Anh tại Việt Nam ông Giles Lever .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/05/2016 09:14:12 CH

Dung lượng: 3,71MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất