Sáng ngày 27/4/2016.Hội nghị học tập,quán triệt,tuyên truyền,triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.


Tên album
Sáng ngày 27/4/2016.Hội nghị học tập,quán triệt,tuyên truyền,triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
27/04/2016 9:39:34 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH Nguyễn Đức Thụ phát biểu khai mạc Hội nghị học tập,quán triệt,tuyên truyền,triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/04/2016 09:52:38 SA

Dung lượng: 1,59MB

Tải ảnh gốc

Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH Nguyễn Đức Thụ phát biểu khai mạc Hội nghị học tập,quán triệt,tuyên truyền,triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/04/2016 09:52:41 SA

Dung lượng: 1,52MB

Tải ảnh gốc

Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH Nguyễn Đức Thụ phát biểu khai mạc Hội nghị học tập,quán triệt,tuyên truyền,triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/04/2016 09:52:42 SA

Dung lượng: 3,77MB

Tải ảnh gốc

Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH Nguyễn Đức Thụ phát biểu khai mạc Hội nghị học tập,quán triệt,tuyên truyền,triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/04/2016 09:52:42 SA

Dung lượng: 3,20MB

Tải ảnh gốc

Phó GS,TS Nguyễn Viết Thông-Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương trình bày nội dung NQ và các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/04/2016 09:52:42 SA

Dung lượng: 1,56MB

Tải ảnh gốc

Phó GS,TS Nguyễn Viết Thông-Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương trình bày nội dung NQ và các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/04/2016 09:52:42 SA

Dung lượng: 3,90MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất