Chiều 25/4/2016,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith thăm chính thức Việt Nam.


Tên album
Chiều 25/4/2016,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith thăm chính thức Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/04/2016 5:07:59 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith thăm chính thức Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/04/2016 05:16:24 CH

Dung lượng: 1,24MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith thăm chính thức Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/04/2016 05:16:27 CH

Dung lượng: 1,41MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith thăm chính thức Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/04/2016 05:16:27 CH

Dung lượng: 1,19MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith thăm chính thức Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/04/2016 05:16:27 CH

Dung lượng: 3,74MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith thăm chính thức Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/04/2016 05:16:27 CH

Dung lượng: 4,28MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith thăm chính thức Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/04/2016 05:16:27 CH

Dung lượng: 879,66kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất