Chiều 21/4/2016,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài AnTony BlenKin Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ.


Tên album
Chiều 21/4/2016,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài AnTony BlenKin Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/04/2016 4:49:12 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài AnTony BlenKin Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 21/04/2016 04:56:47 CH

Dung lượng: 1,35MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài AnTony BlenKin Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 21/04/2016 04:56:51 CH

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài AnTony BlenKin Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 21/04/2016 04:56:51 CH

Dung lượng: 3,53MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài AnTony BlenKin Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 21/04/2016 04:56:51 CH

Dung lượng: 1,78MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài AnTony BlenKin Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 21/04/2016 04:56:51 CH

Dung lượng: 3,70MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài AnTony BlenKin Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 21/04/2016 04:56:51 CH

Dung lượng: 3,83MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất