Sáng 12/4/2016, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp các nhiệm kỳ


Tên album
Sáng 12/4/2016, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp các nhiệm kỳ
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/04/2016 11:42:17 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu thân mật tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Đồng Tháp các nhiệm kỳ.Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/04/2016 11:45:23 SA

Dung lượng: 1,41MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu thân mật tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Đồng Tháp các nhiệm kỳ.Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/04/2016 11:45:26 SA

Dung lượng: 3,71MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu thân mật tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Đồng Tháp các nhiệm kỳ.Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/04/2016 11:45:26 SA

Dung lượng: 1,38MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu thân mật tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Đồng Tháp các nhiệm kỳ.Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/04/2016 11:45:26 SA

Dung lượng: 1,41MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu thân mật tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Đồng Tháp các nhiệm kỳ.Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/04/2016 11:45:26 SA

Dung lượng: 3,12MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất