Sáng 12/4/2016, Bế mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII


Tên album
Sáng 12/4/2016, Bế mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/04/2016 10:57:20 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/04/2016 11:03:51 SA

Dung lượng: 2,21MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/04/2016 11:03:54 SA

Dung lượng: 2,08MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều khiển nội dung phiên họp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/04/2016 11:05:12 SA

Dung lượng: 3,44MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo NQ về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của QH, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, Tổng kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 12/04/2016 11:03:54 SA

Dung lượng: 2,08MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo NQ về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của QH, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, Tổng kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 12/04/2016 11:03:54 SA

Dung lượng: 2,17MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/04/2016 11:05:15 SA

Dung lượng: 3,13MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất