Ảnh lưu niệm Đoàn Đại biểu Quốc hội Kỳ họp thứ mười một Quốc hội khóa XIII


Tên album
Ảnh lưu niệm Đoàn Đại biểu Quốc hội Kỳ họp thứ mười một Quốc hội khóa XIII
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/04/2016 11:38:52 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước.

Ngày tạo: 11/04/2016 11:43:10 SA

Dung lượng: 8,46MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận.

Ngày tạo: 11/04/2016 11:43:10 SA

Dung lượng: 9,02MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau.

Ngày tạo: 11/04/2016 11:43:10 SA

Dung lượng: 9,84MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ.

Ngày tạo: 11/04/2016 11:43:10 SA

Dung lượng: 8,45MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng.

Ngày tạo: 11/04/2016 11:43:10 SA

Dung lượng: 8,86MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng.

Ngày tạo: 11/04/2016 11:43:10 SA

Dung lượng: 7,98MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất