Sáng 11/4/2016, QH thảo luận, biểu quyết thông qua NQ phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch HĐBCQG về việc miễn nhiệm một số PCT và một số Ủy viên HĐBCQG; NQ phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số PCT và một số Ủy viên Hội đồng QP&AN.


Tên album
Sáng 11/4/2016, QH thảo luận, biểu quyết thông qua NQ phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch HĐBCQG về việc miễn nhiệm một số PCT và một số Ủy viên HĐBCQG; NQ phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số PCT và một số Ủy viên Hội đồng QP&AN.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/04/2016 11:09:58 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch HĐBCQG về việc miễn nhiệm một số PCT và một số Ủy viên HĐBCQG; NQ phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số PCT và một số Ủy viên Hội đồng QP&AN.

Ngày tạo: 11/04/2016 11:19:29 SA

Dung lượng: 2,04MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch HĐBCQG về việc miễn nhiệm một số PCT và một số Ủy viên HĐBCQG; NQ phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số PCT và một số Ủy viên Hội đồng QP&AN.

Ngày tạo: 11/04/2016 11:19:29 SA

Dung lượng: 1,33MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch HĐBCQG về việc miễn nhiệm một số PCT và một số Ủy viên HĐBCQG; NQ phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số PCT và một số Ủy viên Hội đồng QP&AN.

Ngày tạo: 11/04/2016 11:19:29 SA

Dung lượng: 1,45MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch HĐBCQG về việc miễn nhiệm một số PCT và một số Ủy viên HĐBCQG; NQ phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số PCT và một số Ủy viên Hội đồng QP&AN.

Ngày tạo: 11/04/2016 11:19:29 SA

Dung lượng: 1,52MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch HĐBCQG về việc miễn nhiệm một số PCT và một số Ủy viên HĐBCQG; NQ phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số PCT và một số Ủy viên Hội đồng QP&AN.

Ngày tạo: 11/04/2016 11:19:29 SA

Dung lượng: 1,46MB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày các dự thảo NQ phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch HĐBCQG về việc miễn nhiệm một số PCT và một số Ủy viên HĐBCQG; NQ phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số PCT và một số Ủy viên Hội đồng QP&AN.

Ngày tạo: 11/04/2016 11:19:29 SA

Dung lượng: 1,60MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất