Sáng 9/4/2016, Quốc hội biểu quyết thông qua 1 số nội dung và tiến hành phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.


Tên album
Sáng 9/4/2016, Quốc hội biểu quyết thông qua 1 số nội dung và tiến hành phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/04/2016 8:34:04 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia.

Ngày tạo: 09/04/2016 11:30:31 SA

Dung lượng: 2,00MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia.

Ngày tạo: 09/04/2016 11:30:31 SA

Dung lượng: 1,93MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/04/2016 11:30:31 SA

Dung lượng: 3,08MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/04/2016 11:30:31 SA

Dung lượng: 3,07MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/04/2016 11:30:31 SA

Dung lượng: 2,16MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/04/2016 11:30:31 SA

Dung lượng: 4,32MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất