Chiều 8/4/2016, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và một số thành viên khác của Chính phủ.


Tên album
Chiều 8/4/2016, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và một số thành viên khác của Chính phủ.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/04/2016 8:10:57 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

DSC_0205

Ngày tạo: 09/04/2016 11:56:30 SA

Dung lượng: 1,79MB

Tải ảnh gốc

DSC_0215

Ngày tạo: 09/04/2016 11:56:30 SA

Dung lượng: 2,37MB

Tải ảnh gốc

DSC_0218- NQ mien nhiem Pho TT

Ngày tạo: 09/04/2016 11:56:30 SA

Dung lượng: 542,66kB

Tải ảnh gốc

DSC_0220 - NQ mien nhiem Pho TT

Ngày tạo: 09/04/2016 11:56:30 SA

Dung lượng: 4,34MB

Tải ảnh gốc

DSC_0222

Ngày tạo: 09/04/2016 11:56:30 SA

Dung lượng: 1,66MB

Tải ảnh gốc

DSC_0226 - NQ mien nhiem cac thanh vien CP

Ngày tạo: 09/04/2016 11:56:30 SA

Dung lượng: 3,11MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất