Sáng 8/4/2016, Quốc hội bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Nghị quyết bầu Viện trưởng VKSNDTC.


Tên album
Sáng 8/4/2016, Quốc hội bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Nghị quyết bầu Viện trưởng VKSNDTC.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
08/04/2016 9:29:50 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

DSC_9703

Ngày tạo: 09/04/2016 11:56:16 SA

Dung lượng: 2,35MB

Tải ảnh gốc

DSC_9704

Ngày tạo: 09/04/2016 11:56:16 SA

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

DSC_9706

Ngày tạo: 09/04/2016 11:56:16 SA

Dung lượng: 2,27MB

Tải ảnh gốc

DSC_9733

Ngày tạo: 09/04/2016 11:56:16 SA

Dung lượng: 1,87MB

Tải ảnh gốc

DSC_9736

Ngày tạo: 09/04/2016 11:56:16 SA

Dung lượng: 1,28MB

Tải ảnh gốc

DSC_9745

Ngày tạo: 09/04/2016 11:56:16 SA

Dung lượng: 1,42MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất