Chiều 7/4/2016, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước,Chánh án tòa án nhân dân tối cao,Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao .


Tên album
Chiều 7/4/2016, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước,Chánh án tòa án nhân dân tối cao,Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao .
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/04/2016 3:42:06 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

ĐBQH bỏ phiếu miễn nhiệm Phó CT nước,Chánh án TANDTC,Viện trưởng VKSNDTC.Ảnh ; VĂn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 07/04/2016 04:23:23 CH

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày NQ về việc miễn nhiệm Phó CT nước,Chánh án TANDTC-Viện trưởng Viện KSNDTC.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/04/2016 04:23:23 CH

Dung lượng: 1,59MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày Tờ trình về việc đề cử QH bầu các chức danh Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/04/2016 04:23:23 CH

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa nguyên Phó CT nước,Chánh án TANDTC,Viện trưởng VKSNDTC.Ảnh ; Văn Binh - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/04/2016 04:23:23 CH

Dung lượng: 1,20MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa nguyên Phó CT nước,Chánh án TANDTC,Viện trưởng VKSNDTC.Ảnh ; Văn Binh - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/04/2016 04:29:46 CH

Dung lượng: 1.015,64kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất