Sáng 7/4/2016, Quốc hội bỏ phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ.


Tên album
Sáng 7/4/2016, Quốc hội bỏ phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/04/2016 9:24:43 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Trưởng ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/04/2016 09:28:34 SA

Dung lượng: 633,41kB

Tải ảnh gốc

Trưởng ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/04/2016 09:28:34 SA

Dung lượng: 660,72kB

Tải ảnh gốc

Đoàn Chủ tịch. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/04/2016 09:28:34 SA

Dung lượng: 2,87MB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/04/2016 09:28:34 SA

Dung lượng: 620,47kB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/04/2016 09:28:34 SA

Dung lượng: 531,82kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/04/2016 09:28:34 SA

Dung lượng: 3,56MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất