Chiều 6/4/2016, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng Chính Phủ và thông qua danh sách đè cử bầu Thủ tướng Chính Phủ .


Tên album
Chiều 6/4/2016, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng Chính Phủ và thông qua danh sách đè cử bầu Thủ tướng Chính Phủ .
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/04/2016 3:26:01 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/04/2016 03:35:08 CH

Dung lượng: 1,84MB

Tải ảnh gốc

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/04/2016 03:35:08 CH

Dung lượng: 1,66MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/04/2016 03:35:08 CH

Dung lượng: 1,51MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/04/2016 03:35:08 CH

Dung lượng: 1,55MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/04/2016 03:35:08 CH

Dung lượng: 4,23MB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/04/2016 03:35:08 CH

Dung lượng: 1,87MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất