Sáng 6/4/2016, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tiếp cận thông tin; Luật dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa đổi).


Tên album
Sáng 6/4/2016, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tiếp cận thông tin; Luật dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa đổi).
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/04/2016 8:40:58 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/04/2016 09:30:31 SA

Dung lượng: 1,71MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/04/2016 09:30:31 SA

Dung lượng: 1,78MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/04/2016 09:30:31 SA

Dung lượng: 1,77MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/04/2016 09:30:31 SA

Dung lượng: 1,87MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/04/2016 09:30:31 SA

Dung lượng: 2,91MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tiếp cận thông tin. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/04/2016 11:18:31 SA

Dung lượng: 1,21MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất