Chiều 5/4/2016, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội và Nghị quyết bầu Tổng kiểm toán Nhà nước.


Tên album
Chiều 5/4/2016, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội và Nghị quyết bầu Tổng kiểm toán Nhà nước.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/04/2016 5:51:59 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2016 06:08:08 CH

Dung lượng: 2,72MB

Tải ảnh gốc

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2016 06:08:08 CH

Dung lượng: 1,93MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Nước tiền nhiệm bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2016 06:08:08 CH

Dung lượng: 2,26MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2016 06:08:08 CH

Dung lượng: 1,84MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2016 06:08:08 CH

Dung lượng: 1,81MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2016 06:08:08 CH

Dung lượng: 1,81MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất