Sáng 5/4/2016, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước


Tên album
Sáng 5/4/2016, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/04/2016 3:35:16 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2016 03:36:47 CH

Dung lượng: 3,71MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2016 03:36:47 CH

Dung lượng: 1,70MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2016 03:36:47 CH

Dung lượng: 1,74MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2016 03:36:47 CH

Dung lượng: 1,97MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2016 03:36:47 CH

Dung lượng: 2,93MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất