Sáng 5/4/2016, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội và một số thành viên UBTVQH; Biểu quyết thông qua Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Biểu quyết thông qua Luật báo chí (sửa đổi).


Tên album
Sáng 5/4/2016, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội và một số thành viên UBTVQH; Biểu quyết thông qua Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Biểu quyết thông qua Luật báo chí (sửa đổi).
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/04/2016 8:39:15 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2016 09:39:49 SA

Dung lượng: 4,02MB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2016 09:39:49 SA

Dung lượng: 1,87MB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2016 09:39:49 SA

Dung lượng: 1,73MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2016 09:39:49 SA

Dung lượng: 4,12MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2016 09:39:49 SA

Dung lượng: 4,05MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2016 09:39:49 SA

Dung lượng: 3,70MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất