Sáng 1/4/2016, Quốc hội bầu Chủ tịch nước.


Tên album
Sáng 1/4/2016, Quốc hội bầu Chủ tịch nước.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/04/2016 9:38:58 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ trước Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/04/2016 09:41:54 SA

Dung lượng: 2,12MB

Tải ảnh gốc

Tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ trước Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/04/2016 09:41:54 SA

Dung lượng: 2,25MB

Tải ảnh gốc

Tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ trước Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/04/2016 09:41:54 SA

Dung lượng: 3,32MB

Tải ảnh gốc

Tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ trước Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/04/2016 09:41:54 SA

Dung lượng: 3,02MB

Tải ảnh gốc

Tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ trước Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/04/2016 09:41:54 SA

Dung lượng: 3,00MB

Tải ảnh gốc

Tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ trước Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/04/2016 09:41:54 SA

Dung lượng: 2,98MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất