Chiều 1/4/2016, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp đoàn Đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ Tỉnh Bình Thuận


Tên album
Chiều 1/4/2016, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp đoàn Đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ Tỉnh Bình Thuận
Nội dung mô tả
Ngày tạo
01/04/2016 4:50:54 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp đoàn Đại biểu qua các thời kỳ tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/04/2016 04:54:00 CH

Dung lượng: 1,65MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp đoàn Đại biểu qua các thời kỳ tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/04/2016 04:54:00 CH

Dung lượng: 1,46MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp đoàn Đại biểu qua các thời kỳ tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/04/2016 04:54:00 CH

Dung lượng: 1,54MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp đoàn Đại biểu qua các thời kỳ tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/04/2016 04:54:00 CH

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp đoàn Đại biểu qua các thời kỳ tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/04/2016 04:54:00 CH

Dung lượng: 3,44MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp đoàn Đại biểu qua các thời kỳ tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/04/2016 04:54:00 CH

Dung lượng: 3,85MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất