Chiều 1/4/2016, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020


Tên album
Chiều 1/4/2016, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020
Nội dung mô tả
Ngày tạo
01/04/2016 2:40:37 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Quốc hội Y Mửi - Tỉnh Kon Tum phát biểu ý kiến về về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020

Ngày tạo: 01/04/2016 04:30:28 CH

Dung lượng: 1,60MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Y Mửi - Tỉnh Kon Tum phát biểu ý kiến về về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020

Ngày tạo: 01/04/2016 04:30:28 CH

Dung lượng: 1,34MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Huệ - Tỉnh Đắk Lắk phát biểu ý kiến về về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020

Ngày tạo: 01/04/2016 04:30:28 CH

Dung lượng: 919,89kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Huệ - Tỉnh Đắk Lắk phát biểu ý kiến về về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020

Ngày tạo: 01/04/2016 04:30:28 CH

Dung lượng: 929,94kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Bé-Tỉnh Kiên Giang phát biểu ý kiến về về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020

Ngày tạo: 01/04/2016 04:30:28 CH

Dung lượng: 1,50MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Bé-Tỉnh Kiên Giang phát biểu ý kiến về về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020

Ngày tạo: 01/04/2016 04:30:28 CH

Dung lượng: 1,16MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất