Sáng 1/4/2016, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020


Tên album
Sáng 1/4/2016, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020
Nội dung mô tả
Ngày tạo
01/04/2016 9:07:14 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp sáng nay. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/04/2016 09:47:21 SA

Dung lượng: 3,66MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp sáng nay. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/04/2016 09:47:21 SA

Dung lượng: 4,03MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lâm Thành - Tỉnh Lạng Sơn phát biểu ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020

Ngày tạo: 01/04/2016 09:47:21 SA

Dung lượng: 1,39MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lâm Thành - Tỉnh Lạng Sơn phát biểu ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020

Ngày tạo: 01/04/2016 09:47:21 SA

Dung lượng: 1,40MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Phương - TP Cần Thơ phát biểu ý kiến về về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020

Ngày tạo: 01/04/2016 09:47:21 SA

Dung lượng: 1,37MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Phương - TP Cần Thơ phát biểu ý kiến về về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020

Ngày tạo: 01/04/2016 09:47:21 SA

Dung lượng: 1,28MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất