Chiều 31/3/2016, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước.


Tên album
Chiều 31/3/2016, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
31/03/2016 4:22:17 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/03/2016 04:29:56 CH

Dung lượng: 2,98MB

Tải ảnh gốc

Trưởng ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí công bố kết quả kiểm phiếu về đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/03/2016 04:29:56 CH

Dung lượng: 4,39MB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/03/2016 04:29:56 CH

Dung lượng: 1,67MB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/03/2016 04:29:56 CH

Dung lượng: 1,62MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/03/2016 04:29:56 CH

Dung lượng: 3,42MB

Tải ảnh gốc

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/03/2016 04:29:56 CH

Dung lượng: 4,45MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất