Sáng 31/3/2016, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.


Tên album
Sáng 31/3/2016, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
31/03/2016 10:20:35 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo tại hội trường. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/03/2016 02:07:41 CH

Dung lượng: 496,34kB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo tại hội trường. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/03/2016 02:07:41 CH

Dung lượng: 401,43kB

Tải ảnh gốc

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chử tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/03/2016 02:07:41 CH

Dung lượng: 2,56MB

Tải ảnh gốc

100% đại biểu có mặt bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chử tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/03/2016 02:07:41 CH

Dung lượng: 3,76MB

Tải ảnh gốc

Tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ trước Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/03/2016 10:23:00 SA

Dung lượng: 2,80MB

Tải ảnh gốc

Tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ trước Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/03/2016 10:23:00 SA

Dung lượng: 2,93MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất