Chiều 30/3/2016, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.


Tên album
Chiều 30/3/2016, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
30/03/2016 5:03:13 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Trưởng ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí báo cáo kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/03/2016 05:10:40 CH

Dung lượng: 4,55MB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/03/2016 05:10:40 CH

Dung lượng: 1,59MB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/03/2016 05:10:40 CH

Dung lượng: 4,07MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/03/2016 05:10:40 CH

Dung lượng: 3,52MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; số đại biểu tán thành là 455 đại biểu, tương đương 92.11%. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/03/2016 05:10:40 CH

Dung lượng: 4,65MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; số đại biểu tán thành là 455 đại biểu, tương đương 92.11%. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/03/2016 05:10:40 CH

Dung lượng: 4,51MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất