Sáng 30/3/2016, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); nghe tờ trình đề nghị Quốc hội miễn nhiệm CTQH ,CTHĐBCQG; thảo luận ở Đoàn để trao đổi về đề nghị miễn nhiệm chức danh CTQH và chức danh CTHĐBCQG


Tên album
Sáng 30/3/2016, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); nghe tờ trình đề nghị Quốc hội miễn nhiệm CTQH ,CTHĐBCQG; thảo luận ở Đoàn để trao đổi về đề nghị miễn nhiệm chức danh CTQH và chức danh CTHĐBCQG
Nội dung mô tả
Ngày tạo
30/03/2016 9:17:07 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/03/2016 09:58:13 SA

Dung lượng: 1,90MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/03/2016 09:58:13 SA

Dung lượng: 1,99MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Huỳnh Minh Thiện - TP Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến về dự thảo Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/03/2016 09:58:13 SA

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Huỳnh Minh Thiện - TP Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến về dự thảo Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/03/2016 09:58:13 SA

Dung lượng: 1,05MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Hoàng Thanh Tùng - Tỉnh Sóc Trăng phát biểu ý kiến về dự thảo Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/03/2016 09:58:13 SA

Dung lượng: 1,30MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Hoàng Thanh Tùng - Tỉnh Sóc Trăng phát biểu ý kiến về dự thảo Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/03/2016 09:58:13 SA

Dung lượng: 1,30MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất