Sáng 29/3/2016, Quốc hội thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.


Tên album
Sáng 29/3/2016, Quốc hội thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
29/03/2016 9:41:01 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

ĐBQH Tô Văn Tám - Tỉnh Kon Tum phát biểu ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/03/2016 10:24:16 SA

Dung lượng: 1,28MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Tô Văn Tám - Tỉnh Kon Tum phát biểu ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/03/2016 10:24:16 SA

Dung lượng: 806,67kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Đỗ Văn Vẻ - Tỉnh Thái Bình phát biểu ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/03/2016 10:24:16 SA

Dung lượng: 1,62MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Đỗ Văn Vẻ - Tỉnh Thái Bình phát biểu ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/03/2016 10:24:16 SA

Dung lượng: 1,25MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Đỗ Văn Vẻ - Tỉnh Thái Bình phát biểu ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/03/2016 10:24:16 SA

Dung lượng: 1,06MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương - Tỉnh Quảng Bình phát biểu ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/03/2016 10:24:16 SA

Dung lượng: 2,29MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất