Chiều 28/3/2016, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội, các cơ quan của QH nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016); Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng kiểm toán Nhà nước (Truyền hình phát thanh trực tiếp)


Tên album
Chiều 28/3/2016, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội, các cơ quan của QH nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016); Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng kiểm toán Nhà nước (Truyền hình phát thanh trực tiếp)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/03/2016 2:03:34 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

ĐBQH Nguyễn Anh Sơn - Tỉnh Nam Định phát biểu ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của QH, các cơ quan của QH nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016); Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/03/2016 04:20:20 CH

Dung lượng: 1,54MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Anh Sơn - Tỉnh Nam Định phát biểu ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của QH, các cơ quan của QH nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016); Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/03/2016 04:20:20 CH

Dung lượng: 1,51MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Anh Sơn - Tỉnh Nam Định phát biểu ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của QH, các cơ quan của QH nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016); Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/03/2016 04:20:20 CH

Dung lượng: 1,51MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Văn Tiên - Tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của QH, các cơ quan của QH nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016); Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/03/2016 04:20:20 CH

Dung lượng: 2,07MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Văn Tiên - Tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của QH, các cơ quan của QH nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016); Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/03/2016 04:20:20 CH

Dung lượng: 1,49MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Đỗ Mạnh Hùng - Tỉnh Thái Nguyên phát biểu ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của QH, các cơ quan của QH nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016); Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/03/2016 04:20:20 CH

Dung lượng: 876,74kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất