Sáng 28/3/2016, Quốc hội thảo luận về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016); Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng kiểm toán Nhà nước (Truyền hình phát thanh trực tiếp)


Tên album
Sáng 28/3/2016, Quốc hội thảo luận về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016); Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng kiểm toán Nhà nước (Truyền hình phát thanh trực tiếp)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/03/2016 8:03:30 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

ĐBQH Trần Minh Diệu - Tỉnh Quảng Bình phát biểu ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của QH, các cơ quan của QH nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016); Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/03/2016 09:39:05 SA

Dung lượng: 1,43MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Trần Minh Diệu - Tỉnh Quảng Bình phát biểu ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của QH, các cơ quan của QH nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016); Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/03/2016 09:39:05 SA

Dung lượng: 1,17MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Trần Minh Diệu - Tỉnh Quảng Bình phát biểu ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của QH, các cơ quan của QH nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016); Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/03/2016 09:39:05 SA

Dung lượng: 1,51MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Huỳnh Văn Tiếp - TP Cần Thơ phát biểu ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của QH, các cơ quan của QH nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016); Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/03/2016 09:39:05 SA

Dung lượng: 1,31MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Huỳnh Văn Tiếp - TP Cần Thơ phát biểu ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của QH, các cơ quan của QH nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016); Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/03/2016 09:39:05 SA

Dung lượng: 1,51MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Thái Học - Tỉnh Phú Yên phát biểu ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của QH, các cơ quan của QH nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016); Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/03/2016 09:39:05 SA

Dung lượng: 1,17MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất