Ngày 26/03/2016.Hội nghị lần thứ tư,Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2015-2020.


Tên album
Ngày 26/03/2016.Hội nghị lần thứ tư,Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2015-2020.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
26/03/2016 9:32:36 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bí thư Đảng bộ VPQH,Tổng thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/03/2016 09:40:34 SA

Dung lượng: 779,39kB

Tải ảnh gốc

Bí thư Đảng bộ VPQH,Tổng thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/03/2016 09:40:34 SA

Dung lượng: 834,00kB

Tải ảnh gốc

Bí thư Đảng bộ VPQH,Tổng thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/03/2016 09:40:34 SA

Dung lượng: 1,14MB

Tải ảnh gốc

Bí thư Đảng bộ VPQH,Tổng thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/03/2016 09:40:34 SA

Dung lượng: 1,22MB

Tải ảnh gốc

Bí thư Đảng bộ VPQH,Tổng thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/03/2016 09:40:34 SA

Dung lượng: 840,17kB

Tải ảnh gốc

Bí thư Đảng bộ VPQH,Tổng thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/03/2016 09:40:34 SA

Dung lượng: 3,18MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất