Chiều 25/03/2016.Phó Chủ tịch Quóc hội Uông Chu Lưu chủ trì cuộc họp tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền.


Tên album
Chiều 25/03/2016.Phó Chủ tịch Quóc hội Uông Chu Lưu chủ trì cuộc họp tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/03/2016 6:48:33 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quóc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại cuộc họp tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/03/2016 06:57:08 CH

Dung lượng: 934,60kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quóc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại cuộc họp tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/03/2016 06:57:08 CH

Dung lượng: 1,35MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quóc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại cuộc họp tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/03/2016 06:57:08 CH

Dung lượng: 3,76MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quóc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại cuộc họp tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/03/2016 06:57:08 CH

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quóc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại cuộc họp tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/03/2016 06:57:08 CH

Dung lượng: 815,45kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất