Chiều 25/03/2016.Phó Chủ tịch Quóc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Đại biểu Quốc Hội Thành phố Hải Phòng các nhiệm kỳ.


Tên album
Chiều 25/03/2016.Phó Chủ tịch Quóc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Đại biểu Quốc Hội Thành phố Hải Phòng các nhiệm kỳ.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/03/2016 6:09:30 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quóc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Đại biểu Quốc Hội Thành phố Hải Phòng các nhiệm kỳ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/03/2016 06:44:55 CH

Dung lượng: 1,33MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quóc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Đại biểu Quốc Hội Thành phố Hải Phòng các nhiệm kỳ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/03/2016 06:44:55 CH

Dung lượng: 1,31MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quóc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Đại biểu Quốc Hội Thành phố Hải Phòng các nhiệm kỳ..Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/03/2016 06:44:55 CH

Dung lượng: 1,10MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quóc hội Tòng Thị Phóng tặng quà các Đại biểu.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/03/2016 06:44:55 CH

Dung lượng: 1,25MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quóc hội Tòng Thị Phóng chụp ảnh lưu niệm với các Đại biểu Đoàn Đại biểu Quốc Hội Thành phố Hải Phòng các nhiệm kỳ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/03/2016 06:44:55 CH

Dung lượng: 3,11MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất