Sáng 25/3/2016, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật dược (sửa đổi) và thảo luận tại hội trường về dự thảo này


Tên album
Sáng 25/3/2016, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật dược (sửa đổi) và thảo luận tại hội trường về dự thảo này
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/03/2016 10:08:35 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Phương - Tỉnh Ninh Bình phát biểu ý kiến về dự thảo Luật dược (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/03/2016 01:23:11 CH

Dung lượng: 3,03MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Phương - Tỉnh Ninh Bình phát biểu ý kiến về dự thảo Luật dược (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/03/2016 01:23:11 CH

Dung lượng: 3,86MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Phương - Tỉnh Ninh Bình phát biểu ý kiến về dự thảo Luật dược (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/03/2016 01:23:11 CH

Dung lượng: 3,40MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Võ Thị Hồng Thoại - Tỉnh Bạc Liêu phát biểu ý kiến về dự thảo Luật dược (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/03/2016 01:23:11 CH

Dung lượng: 2,83MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Võ Thị Hồng Thoại - Tỉnh Bạc Liêu phát biểu ý kiến về dự thảo Luật dược (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/03/2016 01:23:11 CH

Dung lượng: 2,07MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương - Tỉnh Ninh Thuận phát biểu ý kiến về dự thảo Luật dược (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/03/2016 01:23:11 CH

Dung lượng: 2,73MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất