Chiều ngày 24/03/2016.Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội khóa XIII(2011-2016)


Tên album
Chiều ngày 24/03/2016.Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội khóa XIII(2011-2016)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/03/2016 6:16:43 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tổng Thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 24/03/2016 06:22:13 CH

Dung lượng: 899,36kB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 24/03/2016 06:22:13 CH

Dung lượng: 3,01MB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 24/03/2016 06:22:13 CH

Dung lượng: 2,20MB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 24/03/2016 06:22:13 CH

Dung lượng: 850,02kB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 24/03/2016 06:22:13 CH

Dung lượng: 669,42kB

Tải ảnh gốc

Chụp ảnh lưu niệm.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 24/03/2016 06:22:13 CH

Dung lượng: 2,61MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất