Chiều 24/3/2016, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tiếp cận thông tin và thảo luận tại hội trường về dự thảo này


Tên album
Chiều 24/3/2016, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tiếp cận thông tin và thảo luận tại hội trường về dự thảo này
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/03/2016 3:11:24 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tiếp cận thông tin. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/03/2016 03:19:29 CH

Dung lượng: 1,85MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tiếp cận thông tin. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/03/2016 03:19:29 CH

Dung lượng: 1,81MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Diệu Thúy - TP Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến về dự thảo Luật tiếp cận thông tin. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/03/2016 03:19:29 CH

Dung lượng: 2,01MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Hùng - Tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến về dự thảo Luật tiếp cận thông tin. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/03/2016 03:19:29 CH

Dung lượng: 1,93MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Hùng - Tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến về dự thảo Luật tiếp cận thông tin. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/03/2016 03:19:29 CH

Dung lượng: 2,01MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Hùynh Văn Tính - Tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến về dự thảo Luật tiếp cận thông tin. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/03/2016 03:19:29 CH

Dung lượng: 1,44MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất