Chiều 22/3/2016,Tổng kết hoạt động của nhóm nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam,nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.


Tên album
Chiều 22/3/2016,Tổng kết hoạt động của nhóm nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam,nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/03/2016 7:01:31 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2016 07:06:33 CH

Dung lượng: 676,05kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2016 07:06:33 CH

Dung lượng: 618,45kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2016 07:06:33 CH

Dung lượng: 807,33kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2016 07:06:33 CH

Dung lượng: 2,20MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2016 07:06:33 CH

Dung lượng: 2,63MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban CVĐXH,Chủ tịch nhóm nữ Nghị sỹ Việt Nam Trương Thị Mai phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2016 07:06:33 CH

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất