Chiều 22/3/2016, Quốc hội nghe báo cáo về công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng kiểm toán Nhà nước


Tên album
Chiều 22/3/2016, Quốc hội nghe báo cáo về công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng kiểm toán Nhà nước
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/03/2016 3:35:14 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2016 03:39:33 CH

Dung lượng: 1,63MB

Tải ảnh gốc

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2016 03:39:33 CH

Dung lượng: 1,49MB

Tải ảnh gốc

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2016 03:39:33 CH

Dung lượng: 1,60MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2016 03:39:33 CH

Dung lượng: 1,97MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2016 03:39:33 CH

Dung lượng: 1,91MB

Tải ảnh gốc

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2016 03:39:33 CH

Dung lượng: 2,08MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất