Sáng 22/3/2016, Quốc hội nghe báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội,công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước;Thủ tướng Chính phủ


Tên album
Sáng 22/3/2016, Quốc hội nghe báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội,công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước;Thủ tướng Chính phủ
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/03/2016 10:03:09 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2016 10:18:12 SA

Dung lượng: 1,91MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2016 10:18:12 SA

Dung lượng: 1,85MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2016 10:18:12 SA

Dung lượng: 1,95MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2016 10:18:12 SA

Dung lượng: 1,73MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2016 10:18:12 SA

Dung lượng: 3,49MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2016 10:18:12 SA

Dung lượng: 3,58MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất