Chiều 21/3/2016, Quốc hội nghe báo cáo về kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020 và thảo luận về dự thảo Luật báo chí (sửa đổi)


Tên album
Chiều 21/3/2016, Quốc hội nghe báo cáo về kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020 và thảo luận về dự thảo Luật báo chí (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/03/2016 3:56:19 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường Nguyễn Minh Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2016 10:41:35 SA

Dung lượng: 2,03MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra về kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2016 10:41:35 SA

Dung lượng: 2,05MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật báo chí (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2016 10:41:35 SA

Dung lượng: 1,55MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám - Tỉnh Kon Tum phát biểu ý kiến về dự thảo Luật báo chí (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/03/2016 04:00:53 CH

Dung lượng: 1,38MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám - Tỉnh Kon Tum phát biểu ý kiến về dự thảo Luật báo chí (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/03/2016 04:00:53 CH

Dung lượng: 1,43MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy - TP Đà Nẵng phát biểu ý kiến về dự thảo Luật báo chí (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/03/2016 04:00:53 CH

Dung lượng: 1,37MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất