Sáng 21/3/2016, Khai mạc Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIII


Tên album
Sáng 21/3/2016, Khai mạc Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIII
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/03/2016 8:58:08 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Lãnh đạo Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ cùng các Đại biểu Quốc hội Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/03/2016 10:00:23 SA

Dung lượng: 2,89MB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ cùng các Đại biểu Quốc hội Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/03/2016 10:00:23 SA

Dung lượng: 3,16MB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ cùng các Đại biểu Quốc hội Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/03/2016 10:00:23 SA

Dung lượng: 2,54MB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ cùng các Đại biểu Quốc hội Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/03/2016 10:00:23 SA

Dung lượng: 2,11MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày diễn văn khai mạc kỳ họp thứ mười một Quốc hội Khóa XIII. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/03/2016 10:00:23 SA

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày diễn văn khai mạc kỳ họp thứ mười một Quốc hội Khóa XIII. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/03/2016 10:00:23 SA

Dung lượng: 1,26MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất