Sáng 19/03/2016.Hội nghị "Khoa học xã hội và nghiên cứu chính sách thúc đẩy công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2005-015 và định hướng giai đoạn tiếp theo"


Tên album
Sáng 19/03/2016.Hội nghị "Khoa học xã hội và nghiên cứu chính sách thúc đẩy công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2005-015 và định hướng giai đoạn tiếp theo"
Nội dung mô tả
Ngày tạo
19/03/2016 9:39:12 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/03/2016 10:19:52 SA

Dung lượng: 2,68MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/03/2016 10:19:52 SA

Dung lượng: 2,19MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/03/2016 10:19:52 SA

Dung lượng: 1,70MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/03/2016 10:19:52 SA

Dung lượng: 1,79MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/03/2016 10:19:52 SA

Dung lượng: 2,51MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/03/2016 10:19:52 SA

Dung lượng: 2,82MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất