Chiều ngày 18/03/2016.Họp báo Kỳ họp thứ 11,Quốc hội khóa XIII.


Tên album
Chiều ngày 18/03/2016.Họp báo Kỳ họp thứ 11,Quốc hội khóa XIII.
Nội dung mô tả
Chiều ngày 18/03/2016.Họp báo Kỳ họp thứ 11,Quốc hội khóa XIII.
Ngày tạo
18/03/2016 2:16:24 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Vụ trưởng Vụ TT Hoàng Minh Hiếu giới thiệu chương trình họp báo.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 18/03/2016 05:00:07 CH

Dung lượng: 2,73MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Lê Minh Thông trình bày dự thảo chương trình kỳ họp thứ 11,QHK XIII.Ảnh:Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 18/03/2016 05:00:07 CH

Dung lượng: 2,36MB

Tải ảnh gốc

Họp báo kỳ họp thứ 11,QHK XIII.Ảnh:Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 18/03/2016 05:00:07 CH

Dung lượng: 5,00MB

Tải ảnh gốc

Họp báo kỳ họp thứ 11,QHK XIII.Ảnh:Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 18/03/2016 05:00:07 CH

Dung lượng: 3,78MB

Tải ảnh gốc

Họp báo kỳ họp thứ 11,QHK XIII.Ảnh:Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 18/03/2016 05:00:07 CH

Dung lượng: 2,22MB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc trả lời câu hỏi của PV,BC.Ảnh:Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 18/03/2016 05:00:07 CH

Dung lượng: 2,17MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất