Ngày 16/3/2016.Phê chuẩn về việc tổ chức hoạt động của Ban thư ký tại Kỳ họp thứ XI,Quốc hội khóa XIII.


Tên album
Ngày 16/3/2016.Phê chuẩn về việc tổ chức hoạt động của Ban thư ký tại Kỳ họp thứ XI,Quốc hội khóa XIII.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/03/2016 3:34:11 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ra mắt Ban thư ký Kỳ họp thứ XI,Quốc hội khóa XIII.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/03/2016 03:42:37 CH

Dung lượng: 6,37MB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 16/03/2016 03:42:37 CH

Dung lượng: 3,75MB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 16/03/2016 03:42:37 CH

Dung lượng: 4,86MB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 16/03/2016 03:42:37 CH

Dung lượng: 3,11MB

Tải ảnh gốc

Phó Tổng thư ký QH,Phó Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hữu Toàn trình bày quyết định phê chuẩn Ban thư ký.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 16/03/2016 03:42:37 CH

Dung lượng: 2,03MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 16/03/2016 03:42:37 CH

Dung lượng: 4,26MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất