Ngày 29/02/2016,Hộ nghị tổng kết công tác thi đua,khen thưởng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của khối thi đua các Bộ,nghành tổng hợp.


Tên album
Ngày 29/02/2016,Hộ nghị tổng kết công tác thi đua,khen thưởng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của khối thi đua các Bộ,nghành tổng hợp.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
29/02/2016 2:10:25 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ VPQH Nguyễn Mạnh Hùng giới thiệu đại biểu,tuyên bố lý do.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/02/2016 02:27:53 CH

Dung lượng: 1,55MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ nhiệm VPQH Vũ Văn Phòng trình bày báo cáo tóm tắt công tác thi đua,khen thưởng của khối thi đua các Bộ ,ngành.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 29/02/2016 02:27:53 CH

Dung lượng: 2,02MB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/02/2016 02:27:53 CH

Dung lượng: 2,01MB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/02/2016 02:27:53 CH

Dung lượng: 2,11MB

Tải ảnh gốc

Đại diện Liên minh HTX VN Nguyễn Đức Thắng phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/02/2016 02:27:53 CH

Dung lượng: 3,08MB

Tải ảnh gốc

Thứ trưởng Bộ TC Vũ Thị Mai phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/02/2016 02:27:53 CH

Dung lượng: 2,21MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất